Όροι Χρήσης1. Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης είναι μια σύμβαση μεταξύ εσάς και του Contact Center (αναφερόμενου εφεξής ως “website”, “Contact Center”, “εμείς”, “μας”), του παρόχου του Contact Center website και των διαθέσιμων υπηρεσιών από το website και τα subdomains του. Το Contact Center website και τα domains του είναι τα εξής: https://www.contactcenter.gr/, https://cloud.contactcenter.gr/.

Συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους συγκεκριμένους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το Contact Center. Στους όρους αυτούς, ο όρος “εσείς” αναφέρεται σε εσάς σαν άτομο αλλά και στην επιχείρηση την οποία εκπροσωπείτε. Εάν παραβείτε τους όρους διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας ή να μπλοκάρουμε την πρόσβαση σε αυτόν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.2. Ο Λογαριασμός σας

2.1. Ο λογαριασμός σας πρέπει να δημιουργηθεί από ένα άτομο. Λογαριασμοί που δημιουργούνται από Bots ή άλλες αυτόματες μεθόδους δεν επιτρέπονται. Επιπλέον, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω.

2.2. Πρέπει να καταχωρήσετε μια έγκυρη και μόνιμη διεύθυνση email, μαζί με όποια άλλη πληροφορία απαιτείται από το Contact Center κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Ένα άτομο ή ένα νομικό πρόσωπο δεν δύναται να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς.

2.3. Είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και του κωδικού σας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη δική σας αποτυχία να τηρήσετε τις υποχρεώσεις ασφαλείας. Αναγνωριστικές προσωπικές πληροφορίες καταχωρημένες από εσάς θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου μας.

2.4. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το Contact Center για οποιαδήποτε παράνομη ή μη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα. Δεν πρέπει να παραβιάσετε κανένα νόμο όπως: διασπορά ιών, time bombs, trap door ή άλλο επιβλαβή κώδικα, μηχανισμό ή πρόγραμμα, δεν πρέπει να καλύψετε καμία ειδοποίηση, προειδοποίηση ή banner συμπεριλαμβανομένα στο Contact Center, δεν πρέπει να εμπλακείτε ή εμποδίσετε οποιοδήποτε security feature του Contact Center ή οποιοδήποτε feature περιορίζει τη χρήση ή την πρόσβαση στην υπηρεσία, δεν πρέπει να παραβιάσετε τα δικαιώματα τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, copyrights, ή δικαιώματα ιδιωτικότητας, δεν πρέπει να επιδείξετε προσβλητική, επιθετική, παραβιαστική, απειλητική συμπεριφορά προς οποιοδήποτε άλλο άτομο όπως αποφασίζει το Contact Center κατά τη δική μας κρίση. Δεν πρέπει να παραπλανείτε ως προς την ταυτότητα σας, να μην υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο ή ψευδώς να ταυτοποιείτε τη πηγή οποιασδήποτε πληροφορίας.3. Πληρωμή και Επιστροφή Χρημάτων

Μια έγκυρη πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή ένας λογαριασμός Paypal απαιτούνται για την αγορά του Contact Center. To λογισμικό του Contact Center παρέχεται με προπληρωμή σύμφωνα με την τιμολογιακή μας πολιτική. Προκειμένου να αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες ισότιμα, δεν γίνονται εξαιρέσεις. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους και είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, καθώς συμφωνείτε να πληρώσετε τυχόν φόρους που σχετίζονται με τη χρήση του Contact Center. Προκειμένου να δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων θα πρέπει όλες οι παρακάτω συνθήκες να πληρούνται:

3.1. Το Contact Center ή/και τα Apps παρουσιάζουν προβλήματα και δε λειτουργούν ορθά στο server/website σας

3.2. Το support μας έχει εξακριβώσει το πρόβλημα και δεν έχει καταφέρει να το επιλύσει εντός 72 ωρών από τη στιγμή που μας δώσατε πρόσβαση στο server/website σας

3.3. Τα προβλήματα σχετίζονται με το Contact Center ή/και τα Apps του, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που το πρόβλημα αφορά το server/website σας

Για να επαληθεύσει και να λύσει το πρόβλημα η ομάδα του support μας ενδεχομένως να σας ζητήσει στοιχεία πρόσβασης (user, password, IP) στο server/website σας. Δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες.4. Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να διερευνήσουμε και να διώξουμε παραβιάσεις οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Ενδέχεται να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διώξουμε χρήστες που παραβιάζουν τους όρους χρήσης. Δια του παρόντος, συμφωνείτε ότι το Contact Center δύναται βάσει της αποκλειστικής δικής μας ευχέρειας, να απομακρύνει ή να διαγράψει δεδομένα, λογαριασμούς και άλλο περιεχόμενο, που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης. Το Contact Center, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους χρήσης. O τερματισμός του λογαριασμού σας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση και τη διαγραφή του λογαριασμού και την απομάκρυνση όλου του περιεχομένου του.5. Slack App

To Slack app δεν έχει επαναλαμβανόμενα κόστη, όμως διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή αν το κρίνουμε απαραίτητο. Ο κύριος λόγος τερματισμού είναι η αποστολή / λήψη υπερβολικού όγκου μηνυμάτων. Παρότι προσφέρουμε το Slack integration δωρεάν, οι servers μας πρέπει να επεξεργάζονται κάθε απεσταλμένο μήνυμα κι αυτό επιφέρει κόστη τα οποία επωμιζόμαστε εμείς. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να τερματίσουμε την υπηρεσία:

5.1. Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα συζητήσουμε μαζί σας πιθανές λύσεις

5.2. Θα σας παράσχουμε έναν τεχνικό οδηγό για να συνεχίσετε τη χρήση του Slack χωρίς να χρησιμοποιείτε τους servers μας.6. Messenger App

To Messenger app δεν έχει επαναλαμβανόμενα κόστη, όμως διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή αν το κρίνουμε απαραίτητο. Ο κύριος λόγος τερματισμού είναι η αποστολή / λήψη υπερβολικού όγκου μηνυμάτων. Παρότι προσφέρουμε το Messenger integration δωρεάν, οι servers μας πρέπει να επεξεργάζονται κάθε απεσταλμένο μήνυμα κι αυτό επιφέρει κόστη τα οποία επωμιζόμαστε εμείς. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να τερματίσουμε την υπηρεσία:

6.1. Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα συζητήσουμε μαζί σας πιθανές λύσεις

6.2. Θα σας παράσχουμε έναν τεχνικό οδηγό για να συνεχίσετε τη χρήση του Messenger χωρίς να χρησιμοποιείτε τους servers μας.7. Πνευματική ιδιοκτησία και ιδιοκτησία περιεχομένου

Το περιεχόμενο του Contact Center προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Το Contact Center, τα λογότυπά του, είναι trademarks και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, μοιραστείτε, πουλήσετε ή επαναχρησιμοποιήσετε κανένα στοιχείο του HTML/CSS/PHP/JS ή εικαστικά στοιχεία του software, των apps, και του website χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας. Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας χρησιμοποιώντας το Contact Center.8. Τερματισμός από τον χρήστη

Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τη συνδρομή σας στο Contact Center υπό συγκεκριμένες συνθήκες ανάλογα με το εάν η συνδρομή είναι μηνιαία ή ετήσια.

Μηνιαία συνδρομή:
Εάν πληρώνετε σε μηνιαία βάση, η λήξη της συνδρομής θα λάβει χώρα από την 1η μέρα που ακολουθεί την μηνιαία περίοδο κατά την οποία ενημερώσατε για τον τερματισμό. Για παράδειγμα, εάν μια συνδρομή πληρώθηκε στις 10 Απριλίου και ειδοποιήσατε για τερματισμό στις 15 Μαΐου, τότε η συνδρομή θα τερματιστεί στις 10 Ιουνίου.

Ετήσια συνδρομή:
Εάν πληρώνετε σε ετήσια βάση, η λήξη της συνδρομής θα λάβει χώρα την 1η ημέρα που ακολουθεί την σχετική ετήσια περίοδο. Για παράδειγμα, εάν μια συνδρομή πληρώθηκε την 1 Ιανουαρίου 2022 και ειδοποιήσατε για τερματισμό στις 15 Αυγούστου του 2022, τότε η συνδρομή θα τερματιστεί την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η πρόσβαση στο Contact Center και η άδεια χρήσης παραμένουν ενεργές έως την ημερομηνία τερματισμού της συνδρομής. Καθώς η τήρηση των όρων γίνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μηνιαίο ή ετήσιο, καμία επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται. Δεν δικαιούστε να επικαλεστείτε τη δική σας παραβίαση των Όρων, και συγκεκριμένα την ανακρίβεια μιας ή περισσότερων από τις δηλώσεις σας για να ζητήσετε πρόωρο τερματισμό της υπηρεσίας. Μπορείτε να τερματίσετε μια συνδρομή πατώντας το κουμπί “Cancel subscription" στην περιοχή “Membership” της σελίδας του λογαριασμού σας.9. Περιορισμένη Ευθύνη

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του Contact Center. Παρότι η ασφάλεια του Contact Center είναι προτεραιότητα μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι οποιαδήποτε πληροφορία στέλνετε ή λαμβάνετε κατά τη χρήση του Contact Center ενδεχομένως να μην είναι ασφαλής και ενδέχεται να υποκλαπεί ή να αποκτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του Contact Center γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί ελαττωματικό ή ευάλωτο, εκθέτοντας έτσι τα συστήματα πληροφοριών σας σε κίνδυνο. Συμφωνείτε να διασφαλίζετε την ασφάλεια των συστημάτων, προγραμμάτων και δεδομένων και αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των υπολογιστών, προγραμμάτων, πλατφορμών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο Contact Center.

Αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση του Contact Center, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων ή πληροφοριών που κοινοποιούνται μέσω του Contact Center κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να μην:

9.1. Χρησιμοποιείτε το Contact Center για άλλους σκοπούς πέραν της δικής σας επιχείρησης.

9.2. Χρησιμοποιείτε το Contact Center με προσβλητικό, παρενοχλητικό ή παράνομο τρόπο, συγκεκριμένα δημοσιεύοντας ή χρησιμοποιώντας όρους που είναι προσβλητικοί ή ακατάλληλοι.

9.3. Μεταδίδετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

9.4. Χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα προγράμματα όπως: robots, spiders κλπ για να εισέλθετε στο Contact Center.

9.5. Παρέμβετε στη σωστή λειτουργία του Contact Center με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει το λογισμικό μας ή να προσπαθήσετε να παρακάμψετε φίλτρα που έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε.

9.6. Αντιγράψετε, τροποποιήσετε, πουλήσετε, εκχωρήσετε, μεταφέρετε το Contact Center ή τον κώδικά του ή το λογισμικό του ή μερος αυτών, καθώς και να μην κάνετε reverse engineering, μετάφραση ή αποκρυπτογράφηση ή με άλλο τρόπο προσπάθεια να ανακαλύψετε τον κώδικα του Contact Center.

9.7. Παραβιάσετε οποιαδήποτε πατέντα, σήμα και πνευματικό δικαίωμα του Contact Center.

9.8. Προσβάλλετε το Contact Center με ιούς, trojan horses ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Τέλος, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Contact Center και ο πάροχός του δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία οποιοδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων ζημιών για απώλεια περιουσίας, κερδών, δεδομένων ή άλλων υλικών, ή ζημιών βασισμένων σε σύμβαση, αδικοπραξία που προκύπτουν από: τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Contact Center, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση των δεδομένων, δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο Contact Center, οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε ή δεν κάνουμε ως αποτέλεσμα επικοινωνίας που μας έχετε αποστείλει, ανθρώπινα λάθη, τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες, παραλείψεις, διακοπές, καθυστέρηση ή ελάττωμα συσκευών, δικτύων, παρόχων ή λογισμικού, ζημιές σε εξοπλισμό, αδυναμία πλήρους πρόσβασης στο contact center, κλοπή παραβίαση, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο οποιουδήποτε τύπου, δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία καθυστερημένα ή εσφαλμένα ή είναι ελλιπή ή έχουν χαθεί, τυπογραφικά ή άλλα λάθη ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το Contact Center. Εάν παρόλα τα παραπάνω το Contact Center βρεθεί υπόλογο από κάποιο δικαστήριο για οποιοδήποτε λόγο, συμφωνείτε ρητώς ότι η ευθύνη του περιορίζεται αυστηρά στα τέλη για την πρόσβαση που χρεωθήκατε κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία του εγγράφου που κινεί την όλη διαδικασία.10. Χρεώσεις και όροι πληρωμής

Εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά στην προσφορά ή γραπτώς από το Contact Center, όλες οι τιμές δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν να προσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή, ειδικά εάν άλλες ή πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται. Οι υποχρεώσεις πληρωμής δεν ακυρώνονται και τα τέλη και οι φόροι αφού πληρωθούν, δεν επιστρέφονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πληρώσετε τα οφειλόμενα τέλη βάσει αυτών των όρων σύμφωνα με την ακόλουθη ισχύουσα μέθοδο πληρωμής:

10.1. Εάν συμφωνούμε ότι μπορείτε να καταβάλλετε Χρεώσεις χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πιστωτική κάρτα, ότι οποιαδήποτε και όλα τα Τέλη ενδέχεται να χρεωθούν σε αυτήν την πιστωτική κάρτα και ότι η πληρωμή αυτών των Τελών δεν θα απορριφθεί , και εξουσιοδοτείτε ρητά εμάς ή/και τον τρίτο επεξεργαστή πληρωμών μας να χρεώσουμε τα ισχύοντα τέλη στην εν λόγω πιστωτική κάρτα.

10.2. Εάν συμφωνούμε ότι μπορείτε να καταβάλετε χρεώσεις χρησιμοποιώντας direct debit, πάγια εντολή ή άλλη μορφή αυτόματης τραπεζικής εντολής ή εντολής πληρωμής (εντολή αυτόματης χρέωσης), δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να εφαρμόσετε αυτήν την εντολή αυτόματης χρέωσης, ότι οποιαδήποτε κι όλα τα τέλη μπορεί να εξοφληθούν χρησιμοποιώντας αυτήν την εντολή αυτόματης χρέωσης, ότι η πληρωμή τέτοιων Τελών δεν θα απορριφθεί και εξουσιοδοτείτε ρητά εμάς ή/και τον τρίτο επεξεργαστή πληρωμών μας να εφαρμόσουμε την εντολή αυτόματης χρέωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να ορίσετε μια εντολή αυτόματης χρέωσης για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Αγοράζοντας μια συνδρομή συμφωνείτε να πληρώνετε τα μηνιαία ή ετήσια τέλη αυτής της συνδρομής στο Contact Center. Ενεργοποιώντας την επιλογή “Auto recharge” για τα credits, συμφωνείτε να πληρώνετε τα τέλη αυτής της υπηρεσίας. Αγοράζοντας μια συνδρομή και ενεργοποιώντας το “Auto recharge” μας εξουσιοδοτείτε να σας χρεώνουμε αυτόματα και συμφωνείτε με αυτή την αυτόματη χρέωση.