Πολιτική Απορρήτου1. Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα σελίδα εξηγεί τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και για ποιους σκοπούς, πως διαχειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες και πως διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται, καταχωρούνται, δημοσιεύονται, μεταδίδονται, αποθηκεύονται από εσάς, τους agents και τους end users όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Για τους σκοπούς της πολιτικής απορρήτου οι “Υπηρεσίες” αναφέρονται στο “Contact Center” και σε όλα τα “Apps” όπως το Slack ή το AI app, το “Website” μας αναφέρεται στο https://www.contactcenter.gr/ και τα subdomain του, και οι όροι “εμείς”, “μας” αναφέρονται στην εταιρεία μας Yuboto LTD. Σας προτείνουμε να εξετάζετε περιοδικά τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας όσον αφορά την πολιτική απορρήτου. Η συνεχόμενη χρήση εκ μέρους σας του website και των υπηρεσιών μας αποτελεί και τη συμφωνία σας σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την πολιτική. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της πολιτικής απορρήτου, τότε θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών και του website μας.2. Πώς ορίζουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Στη συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως πληροφορίες σχετικές με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή νομική οντότητα. Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αριθμό αναγνώρισης ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα. Εκτός από όσα περιγράφονται σε αυτή την πολιτική, το Contact Center επί του παρόντος δεν πουλά, νοικιάζει ή δανείζει καμία προσωπική πληροφορία σε τρίτα μέρη, όμως το Contact Center διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη συγκεκριμένη πολιτική στο μέλλον και να πουλά ή να ενοικιάζει οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σε τρίτα μέρη ανά πάσα στιγμή.3. Conversations - Συζητήσεις

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλείς δικές μας databases. Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε μοιραζόμαστε τις συζητήσεις σας.4. Users - Χρήστες

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλείς δικές μας databases. Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε μοιραζόμαστε τις συζητήσεις σας.5. Λοιπές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλείς δικές μας databases. Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε μοιραζόμαστε τις συζητήσεις σας.6. Slack

Όταν συγχρονίζετε το Contact Center με το Slack, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες: team_id, channel_id, access_token, το website url, Slack email, Slack name, Slack profile picture των μελών της ομάδας. Αυτά τα δεδομένα στέλνονται σε εμάς μια φορά όταν συγχρονίζετε το Slack. Παρέχοντας μας οικειοθελώς τις πληροφορίες του λογαριασμού, αποδέχεστε ότι είστε ο κάτοχος αυτών των προσωπικών δεδομένων ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να τις παρέχετε. Όλα τα δεδομένα υπόκεινται στις τεχνικές διασφάλισης πληροφοριών όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους Χρήσης. Χρησιμοποιώντας το Slack με το Contact Center, τα Slack μηνύματα, επισυναπτόμενα αρχεία και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αποστέλλεται μέσω Slack, στέλνονται στους servers μας και δρομολογούνται πίσω στο website σας. Δεν αποθηκεύονται καθόλου data στους servers μας. Εάν δεν επιθυμείτε να μοιράζεστε δεδομένα με εμάς παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας υποδείξουμε ένα configuration ώστε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας slack integration. Χρησιμοποιώντας το Slack παρέχετε σε αυτό προσωπικά δεδομένα, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.7. Dialogflow & Google

Όταν συγχρονίζετε το Contact Center με το Dialogflow για να χρησιμοποιήσετε το Dialogflow bot συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: refresh token, email, picture, locale, profile picture. Παρέχοντας μας οικειοθελώς τις πληροφορίες του λογαριασμού, αποδέχεστε ότι είστε ο κάτοχος αυτών των προσωπικών δεδομένων ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να τις παρέχετε. Όλα τα δεδομένα υπόκεινται στις τεχνικές διασφάλισης πληροφοριών όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους Χρήσης. Χρησιμοποιώντας το Dialogflow μονο το refresh token στέλνεται στο server μας. Κανένα άλλο δεδομένο δεν αποθηκεύεται στο server μας. Εάν δεν επιθυμείτε να μοιράζεστε δεδομένα με εμάς παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας υποδείξουμε ένα configuration ώστε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας Dialogflow integration. Χρησιμοποιώντας το Dialogflow παρέχετε σε αυτό προσωπικά δεδομένα, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.8. Messenger

Όταν συγχρονίζετε το Contact Center με το Facebook Messenger συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: page token, page ID. Παρέχοντας μας οικειοθελώς τις πληροφορίες του λογαριασμού, αποδέχεστε ότι είστε ο κάτοχος αυτών των προσωπικών δεδομένων ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να τις παρέχετε. Όλα τα δεδομένα υπόκεινται στις τεχνικές διασφάλισης πληροφοριών όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους Χρήσης. Χρησιμοποιώντας το Messenger με το Contact Center, τα μηνύματα, τα επισυναπτόμενα αρχεία και οποιοσδήποτε άλλος τύπος μηνύματος στέλνεται από το messenger, αποστέλλονται στον server μας και δρομολογούνται πίσω στο website σας. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα στον server μας. Εάν δεν επιθυμείτε να μοιράζεστε δεδομένα με εμάς παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας υποδείξουμε ένα configuration ώστε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας Facebook Messenger integration. Χρησιμοποιώντας το Messenger παρέχετε σε αυτό προσωπικά δεδομένα, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.9. Άλλα Apps & Integrations

Όταν συγχρονίζετε το Contact Center με άλλες εξωτερικές υπηρεσίες, μοιράζεστε πληροφορίες με αυτές σύμφωνα με τους όρους πολιτικής απορρήτου και τους όρους χρήσης των εξωτερικών αυτών υπηρεσιών.10. Διατήρηση Δεδομένων

Οι τύποι δεδομένων που καλύπτει η συγκεκριμένη πολιτική είναι textual πληροφορίες όπως το email σας. Δεν διατηρούμε άλλους τύπους δεδομένων σχετιζόμενων με εσάς.11. Διαγραφή Δεδομένων

Δεν έχουμε συγκεκριμένο όριο διατήρησης των δεδομένων σας, όμως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή και να αιτηθείτε την διαγραφή τους από τα συστήματά μας. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας εντός 7 ημερών από τη λήψη του αιτήματός σας.12. Αποθήκευση Δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στην ασφαλή μας database. Δεν δίνουμε πρόσβαση στην βάση αυτή σε κανένα τρίτο μέρος/εταιρεία.13. Log files από τη χρήση του website

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα website και υπηρεσίες, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αυτόματα και τις αποθηκεύουμε σε log files. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν internet protocol addresses, browser, internet service provider, referring/exit pages, operating system, date/time stamp όπως και κάποιες προσωπικές πληροφορίες όπως: user name, user email address. Τα log files μας υπόκεινται στις ίδιες αυστηρές πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες όπως και τα databases των υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες από τα log files με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Αυτό συμβαίνει ώστε να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργικότητα του website μας.14. Analytics από τη χρήση του website

Συλλέγουμε analytics πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε το website μας ώστε να το βελτιώνουμε. Σχετικά με τις υπηρεσίες μας, οι analytics πληροφορίες ενδεχομένως να αποτελούνται από το feature και τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται, το domain name, το username - IP address του agent ή του end-user (ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ένα αυτά είναι ενταγμένα στο username) και πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι analytics πληροφορίες που συλλέγουμε ενδεχομένως να περιλαμβάνουν στοιχεία από τα δεδομένα των υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη λειτουργία που εκτελεί ο agent ή o end-user. Συνεπώς, οι analytics πληροφορίες που συλλέγουμε ενδεχομένως να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα business δεδομένα.15. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για μια σειρά λόγων όπως:

Προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε καμία πληροφορία σας εκτός από το email το οποίο χρησιμοποιούμε μόνο για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις, να σας βοηθάμε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Να επεξεργαζόμαστε και να ολοκληρώνουμε συναλλαγές και να σας στέλνουμε τις σχετικές πληροφορίες όπως τιμολόγια.

Να επικοινωνούμε μαζί σας, ώστε να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση στα αιτήματα και τα σχόλια/ερωτήσεις σας.

Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες, features, surveys, newsletters, offers, promotions και events.

Να σας παρέχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τεχνικές ειδοποιήσεις, updates, security alerts, support και administrative μηνύματα.

Να ελέγχουμε και να αναλύουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας για marketing και advertising σκοπούς.

Να ελέγχουμε και να προλαμβάνουμε παράνομες συναλλαγές, μη εγκεκριμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και άλλες παράνομες δραστηριότητες.